více než 110 let mezi přírodou a Vámi | tradiční výrobky od roku 1902 Kroměřížské mlékařské dny  
    » english  


Historie současnost  separator  produkce  separator  ocenění  separator  informace Kromilk mklékárna Kroměříž - domů


       
       

 

   

Více jak 110 let historie a vývoje mlékárny v Kroměříži

 

Výstavba mlékárny Kroměříž byla započata na jaře roku 1901 a již v říjnu roku 1902 bylo zpracováno prvních 700 litrů mléka. Sloužila k výuce žáků Zemské mlékařské a sýrařské školy a na svou dobu to byla jedna z nejmodernějších mlékáren tehdejšího Rakouska-Uherska. Širokým sortimentem vlastních výrobků zásobovala nejen město Kroměříž, ale některé výrobky, zejména máslo, dodávala i do Vídně, Prahy a Brna.

V roce 1945 mlékárna přestála bitvu o město Kroměříž bez úhony. Za tři dny po osvobození se svezlo prvních 4 500 litrů mléka k výrobě.
Z výukových důvodů se vyráběl pod vedením sýrařského mistra Jaroslava Medka široký sortiment sýrů, prakticky všechny druhy. Až do roku 1953 byla mlékárna zařízením pro praktickou výuku při Státní mlékařské a sýrařské škole v Kroměříži. Vedoucím mlékárny byl ing. Jaroslav Havlíček.

V roce 1953 vznikl samostatný podnik Mlékařské závody, n.p. v Kroměříži. Tyto byly v roce 1958 začleněny ke Gottwaldovským mlékárnám se sídlem v Bystřici pod Hostýnem. Sortiment sýrů zůstal ve svém rozsahu zachován a došlo k rozšíření sortimentu konzumních mlék a smetan, stále s ohledem na praktickou výuku žáků mlékařské školy.

V roce 1960 byly všechny mlékárenské závody reorganizovány podle jednotlivých okresů a vznikly Východomoravské mlékárny Kroměříž, závod Kroměříž. Denní příjem mléka byl 20 000 litrů a výrobní sortiment ve stejném rozsahu. Počet pracovníků se pohyboval okolo 20. Po krátkém trvání byly tyto mlékárny připojeny k národnímu, později státnímu, podniku Lacrum Brno. V Kroměříži byl zřízen závod pod který patřily provozovny  Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Kyselovice a Zdounky.

Mlékárna Kroměříž zpracovávala v denním příjmu  postupně od 30 až do 70 tisíc litrů mléka v období let 1986 - 1991 a následně dochází k poklesu denního příjmu na úroveň 25 000 litrů do roku 1994. Sortiment se z původního širokého záběru zúžil, v rámci působnosti provozovny v podniku Lacrum Brno, na konzumní mléko a smetany, malý objem jogurtů a polotvrdé sýry - eidamská cihla, hnětený sýr. Část mléka se zpracovávala na sušárně v Brně. Počet pracovníků, včetně obchodu, se pohyboval od 50 do 70.

Od října 1994 byla mlékárna delimitována v rámci privatizace státního podniku Lacrum Brno jako samostatný právní subjekt pod Ministerstvo školství s názvem Školní mlékárna v Kroměříži. Zajišťovala praktickou výuku žáků mlékárenské školy, zároveň mlékárenskou výrobu a obchodní činnost. S tímto datem je spojen začátek mého působení v mlékárně Kroměříž. Denní příjem mléka byl 23 000 lt a výrobní sortiment převzatý po provozovně Kroměříž zahrnoval v malém množství jogurty, zakysané výrobky, dále konzumní mléko a ze sýrů eidamskou cihlu. Došlo ke grafické úpravě obalů zakysaných výrobků a jogurtů. Byla převzata obchodní činnost se stávajícím počtem pracovníků. Postupně byla zahájena obměna výrobního sortimentu s cílem vytvoření malého výrobního závodu se specializovaným programem v oblasti výroby sýrů a s ohledem na kvalitu praktické výuky žáků mlékárenské školy.

Z ekonomicko-provozních důvodů ukončila Školní mlékárna svoji činnost pod Ministerstvem školství v roce 1997 a byla dokončena její privatizace. Po veřejné soutěži se vlastníkem mlékárny stává společnost KROMILK, spol. s r.o. Kroměříž s majoritním podílem zemědělců - dodavatelů mléka, která se zavázala pokračovat v mlékárně Kroměříž ve stejném rozsahu činnosti. V roce 2010 změnila společnost svoji právní formu na akciovou společnost. Současnými vlastníky jsou Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. a Agrodružstvo Postoupky. Mlékárna Kroměříž je specializována na výrobu sýrů. Denní příjem mléka se stabilizoval na 25 000 lt. Vlastníci mlékárny Kroměříž jsou zárukou dodávky kvalitní suroviny, která je nezbytným předpokladem výroby kvalitních sýrů. Pracovní kolektiv mlékárny v počtu 47 pracovníků je  dostatečně odborný a zručný, což je nutným předpokladem pro náročnou sýrařskou výrobu. 

V současné době vyrábíme skupinu sýrů čerstvých do které patří sýry tvarohové krémové, sýry čerstvé a sýry smetanové termizované. V této kategorii patříme mezi významné výrobce v rámci ČR. Dále vyrábíme skupinu sýrů přírodních polotvrdých typu Gouda a Eidam. Jako doplňková skupina jsou vyráběny tavené sýry. Všechny naše výrobky jsou prezentovány na vystavených bannerech v sále.

Mlékárna Kroměříž se od února 1998 zaměřila výhradně na výrobní činnost a svoje obchodní aktivity předala velkoobchodním partnerům. Od září roku 2000 je naším hlavním a zastřešujícím obchodním partnerem velkoobchodní společnost ALIMPEX Food, a.s., Praha s celorepublikovým rozsahem obchodní činnosti . Jejím prostřednictvím jsou naše výrobky dodávány do celé řady maloobchodních řetězců a nezávislého trhu v rámci ČR a také na Slovensko.
Naším cílem je obstát na náročném trhu mlékárenských výrobků a podílet se na uspokojení spotřebitele sortimentem kvalitních výrobků, proto i nadále se společností Alimpex pracujeme na vývoji dalších specialit z oblasti sýrů.
Mlékárna od roku 2008 každoročně úspěšně prochází náročnou certifikací dle mezinárodních standardů jakosti IFS a může tedy svoje výrobky dodávat na celý komunitární trh EU.

O kvalitě našich výrobků svědčí i celá řada úspěchů v soutěžích v rámci České republiky a také i na Slovensku a v Maďarsku. Získali jsme celou řadu ocenění. Také jsme držiteli národní značky kvality Klasa pro celou řadu našich výrobků. Jsme dlouholetými členy Českomoravského mlékárenského svazu.
Zajištěním praktické výuky podporujeme mlékárenskou školou v její snaze předat mlékárenskému průmyslu co nejlépe připraveného absolventa do praktického pracovního života.

 

Kroměříž, květen 2012     Ing. Jan Tykvart, ředitel 

 

 

Mlékárna Kroměříž, historický obal sýra

 

 


 

 

Výhradní distributor produktů Kromilk je společnost Alimpex Food A.s.

 


 

 
IFS certifikace
Klasa

mlékárna ve zkratce

plně modernizované
tradiční způsob výroby
oblíbené čerstvé sýry
známá kroměřížšká gouda
ruční výroba
vlastní mléko

nejznámější produkty

Krásná haná
Kromík
Zálesák
Blaník smetanový sýr
Krajanka žervé

Kromilk a.s.

Kromilk, a. s.
Štěchovice 1357
767 01 Kroměříž
info@ kromilk.cz www.kromilk.cz

 
  | Copyright © 2002-2019 Kromilk a. s., všechna práva vyhrazena   |   image, idea and power Max Portman